Eläinlääkäriopiskelijaksi Jelgavaan

Eläinlääkäriopiskelijaksi Jelgavaan

Hakeminen:

Kouluun haetaan yliopiston nettisivuilla olevan hakuportaalin kautta hakukaudella. Hakuaika kestää Heinäkuuhun asti. Kun hakijan kelpoisuus on varmistunut, hänelle lähetetään kutsu pääsykokeeseen. Pääsykoe tehdään etänä moodle-alustalla ja se koostuu pelkistä englanninkielisistä monivalintakysymyksistä, joita on n. 30. Kysymykset testaavat kemian ja biologian osaamista Suomen lukion oppimäärään verrattavalla laajuudella. Fysiikan osaamista ei testata.

Kelpoisuus varmistetaan koulutodistuksilla esimerkiksi lukion päättötodistuksella ja ylioppilastodistuksella. Todistusten tulee olla käännetty englanniksi auktorisoidulla kääntäjällä. Huomioi, että yo-todistuksen pystyt tilaamaan englanninkielisenä ylioppilastutkintolautakaunnan sivuilta. 

Verrattuna suomalaiseen hakujärjestelmään prosessi on todella yksilökohtainen ja hakijoiden valintaprosessi tapahtuu yksilöllisesti sen mukaan kuinka nopeasti hakemus ehditään käsitellä. Viime vuosina hakemuksen lähettämisestä kutsu pääsykokeeseen on tullut jo viikon sisällä ja tästä viikon kuluttua varsinainen hyväksymiskirje on lähetetty. Hakija saa tietää pistemääränsä kokeesta sekä sen pohjalta kokeen läpäisyn heti koetilanteessa. Sisäänpääsyraja on viime vuosina ollut 60% oikeista vastauksista. Koekysymykset ovat Suomen pääsykoekysymyksiin suhteutettuna verrattain helppoja ja mittaavat lähinnä perusasioita. Laskea kokeessa ei tarvitse. Hakijoita hyväksytään siinä järjestyksessä kun hakemuksia saapuu joten on mahdollista tulla hyväksytyksi jo ennen varsinaisen hakuajan päättymistä.

Hakijalta edellytetään kemian ja biologian perusosaamista kokeessa, mutta sisäänpääsy on mahdollista vaikka perinteisiä lääkisaineita tai luonnontieteitä ei olisi edes kirjoitettu. Ylioppilastodistuksella ja päättötodistuksella on siis huomattavasti pienempi painoarvo valintatilanteessa kuin esimerkiksi Suomessa ja sisäänpääsy on helpompaa kuin muihin Pohjoismaihin tai Viroon.